155. Karolina Skog (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
155
Person
Speaker role
Miljøminister
Date

Tack för de mycket värdefulla synpunkterna! Jag ska inte gå in på detaljerna i detta korta inlägg, men min bedömning är att samarbetsprogrammet har den höjd och den bredd som krävs för ett nordiskt samarbete på de områden som berördes i inläggen. Låt mig ge några exempel. 

Kemikalieområdet är ett område som vi fortsatt kommer att lägga stor vikt vid. Samarbetsprogrammet innehåller tydliga målsättningar om att öka ambitionsnivån inom Reach och om att öka arbetet med substitution, så att vi får ut farliga ämnen från produkter. Vi kommer att skapa en ny arbetsgrupp om cirkulär ekonomi, och den kommer att ta fram ett förslag för genomförande av Tine Sundtofts rekommendation om ett plastforum. Den kommer också att titta på avfallsområdet brett, i alla delar - bland annat byggavfall och matavfall, som togs upp i inläggen. 

Att styra om finansieringsströmmar mot förnybart och hållbart är centralt; det håller vi med om från ministrarnas sida. Därför har vi i dag beslutat att genomföra Tine Sundtofts rekommendation att organisera ett nordiskt toppmöte om hållbara finanser. Det är också så att Nefco som enda nordiska institution nyligen ackrediterades till den gröna klimatfonden. Därigenom kan de bidra till en grön omställning i utvecklingsländerna på ett väldigt bra sätt. 

Jag ser fram emot ett fortsatt konstruktivt samarbete med rådet när vi genomför detta program med ett ambitiöst arbete.