351. Bente Stein Mathisen (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
351
Speaker role
Konservative gruppe
Dagsetning

Jeg fikk også lyst til å ta ordet, nettopp på grunn av den insinuasjonen som kom om at konservative partier er for sosial dumping - så er ikke tilfelle. Jeg kommer fra Norge, og vi har en statsminister som er konservativ, og denne regjeringen har faktisk jobbet mye med å motvirke sosial dumping og også med arbeidslivskriminalitet. Derfor finner jeg meg ikke i å bli tillagt slike holdninger om at vi som konservative er for sosial dumnping.