Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Pär Holmgren og Claes Bernes, Sverige

Pär Holmgren og Claes Bernes indstilles samlet som modtagere af Nordisk Råds Natur- og Miljøpris, fordi de både hver for sig og sammen har arbejdet engageret for at formidle viden om klimaforandringer.

Pär Holmgren og Claes Bernes har i 2006 udgivet en bog sammen, ”Meterologernas Väderbok". Denne bog forklarer vore nuværende vejrforhold i et letforståeligt sprog, samtidig med at den formidler vigtige problemstillinger vedrørende klimaforandringerne.