20. Martin Kolberg (Svar på replik)

Upplýsingar

Speech type
Svar við athugasemd
Speech number
20
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Det er ikke så rart at statsminister Stefan Löfven ville ha replikk på dette, for vi er selvfølgelig helt enige i grunntonen her. Dette er veldig viktig med tanke på å nå de målene vi snakker om. Hvis vi ikke sørger for at utviklingen er slik at det ikke er de som kalles for - med strek under - folk flest, som må betale prisen for denne omstillingen, kommer vi ikke til å greie å få den gjennom. Da kommer det til å bli reaksjoner i befolkningen av en slik karakter at vi ikke kommer til å klare å nå disse politiske målene. Her spiller fagbevegelsen en helt dominerende rolle for at man skal kunne greie å få forankring og autoritet i de vanskelige omstillingene dette vil være. Som statsminister Solberg helt riktig sa, kommer dette til å kreve mye også av den enkelte. Derfor er det de kollektive løsningene som er helt avgjørende.