107. Ketil Kjenseth (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
107
Notandi
Speaker role
Udvalget for et Holdbart Nordens talsperson
Dagsetning

Kjære samarbeidsministre og kolleger: Visjonen peker ut en ambisiøs ramme for Nordens samarbeid om klima og miljø. Det er en av vår tids store utfordringer og et viktig arbeid vi står foran. Fram til 2030 skal vi i fellesskap kutte utslipp med mer enn 40 prosent.

Utskottet noterer den overordnede visjonen om at vi skal være verdens mest bærekraftige region. Det er lagt vekt på grønne løsninger og klima, og utvalget for et holdbart Norden får et særlig ansvar for de grønne løsningene. Det passer bra, for vi jobber allerede mye med sirkulær økonomi. Det er et stort engasjement for det i alle de nordiske landene. Både i stort og i smått er en av de store løsningene innenfor det sirkulære "carbon capture and storage", karbonfangst og -lagring - eller "kolsänkor", som de sier på svensk. Det er et stort nordisk prosjekt, hvor Norge leder an med noen piloter for fangst, men også for lagring av karbon ute i Nordsjøen. Men også andre nordiske land har store prosjekter for å fange karbon. Dette greier vi bare sammen, både å utvikle teknologien og å finansiere den.

Et annet eksempel er drivstoff - grønne drivstoff som alle land trenger for å kutte utslipp i transportsektoren. I Danmark ser en nå på løsninger for biogass til bruk i fly, så dette er teknologi som går framover. Finland og Sverige produserer mye biodrivstoff til å putte på biler og til transportsektoren generelt. Det er viktig at vi samarbeider om dette. Prosessen så langt har gått raskt, og det er viktig at vi i utvalgene blir involvert i å utvikle disse handlingsplanene, og at vi fordeler den politiske kapasiteten og kompetansen som finnes, mellom oss. Det gjelder så vel i Nordisk råd og i ministerrådet som i de enkelte parlamenter i landene våre.