291. Freddy André Øvstegård (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
291
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Date

Takk for det, president.

Jeg vil også legge fram noen synspunkter på vegne av partigruppen. For det første: Når det gjelder nordisk e-ID, skrives det i denne redegjørelsen om en passunion 2.0. Det høres jo tilforlatelig og bra ut, det støtter vi. Men inntil videre står vi fortsatt i den situasjonen at vi heller har en grensemur 2.0, for vi er enda langt, langt unna de mål som vi i Nordisk råd har satt oss. Det nevnes undersøkelse, hvilke tjenester dette gjelder, det nevnes arbeidsprogram for 2020–2024, og det støtter også Nordisk grønt venstre. Men spørsmålet er heller ikke nytt, så også derfor vil jeg utfordre ministeren til å svare på om det er blitt gjort framskritt, om regjeringene er interessert, og hvor det eventuelt butter.

Så det andre punktet, når det gjelder 5G: Det er spennende at Norden kanskje kan levere 5G, men særlig bruk av 5G og eksport av det. Men det som jeg savner i denne redegjørelsen, og som nevnes lite, er hvordan Ministerrådet jobber med personvernhensynet i den forbindelse. For når stadig flere ting er koblet opp til internett, når tv-en din er koblet opp til internett, når radioen din er koblet opp til internett, men også når teknologi på sykehuset er koblet opp til internett, gir det mange fantastiske muligheter for oss, men likevel – og samtidig – gir det også store utfordringer, fare for overvåkning, fare for misbruk av datainnsamling, både av private selskaper og ikke minst av stater. Derfor oppfordrer jeg ministeren til å svare mer utfyllende på hva som gjøres for å hindre at personvern blir brutt med 5G-teknologi.