Tillæg til Nordisk Samarbejdsprogram for Ligestilling 2019 – 2022 (forlænget til 2024)

Lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden

Upplýsingar

Publish date
Abstract
Internationalt set har de nordiske lande længe været progressive indenfor LGBTI-området, men på trods af at en del lovgivning er på plads, er der fortsat mange udfordringer at tage op før LGBTI-personer har lige muligheder og rettigheder. I 2020 indledte de nordiske ligestillingsministre et formelt samarbejde under Nordisk Ministerråd om lige behandling og lige rettigheder for LGBTI-personer i Norden. Denne tekst er et tillæg til Nordisk Samarbejdsprogram for Ligestilling 2019 – 2022 (forlænget til 2024). I 2021 besluttede Ministerrådet for Ligestilling og LGBTI, at det nordiske samarbejdsprogram for ligestilling 2019-2022 forlænges til 2024. Tillægget er styrende for det nordiske samarbejde på LGBTI-området, og beskriver de vigtigste prioriteringer frem til programperiodens udløb d. 31. december 2022. 
Publication number
2021:709