118. Veronika Honkasalo (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
118
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Staða
Waiting for transcription
Dagsetning

Herr president! Ännu år 2020 stod Vitryssland stadigt i centrum för internationell medieuppmärksamhet på grund av det massiva valfusk som orkestrerats av Lukasjenko och det våld som demonstranterna utsattes för, men sedan dess har uppmärksamheten nästan helt och hållet avtagit. I stället har situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna bara förvärrats, och regimen i landet har stängt av landet från omvärldens uppmärksamhet. Ett starkt bevis på detta är den vitryska regimens tillstånd till polisen att använda dödligt våld mot demonstranter liksom slopandet av yttrandefriheten och  mötesfriheten, fängslandet av oppositionspolitiker och journalister etcetera.

Den situation som beskrivs av vitryssar som bor i Finland och som vi i det finska parlamentets nätverk för mänskliga rättigheter har träffat är helt otröstlig. Deras oro för släkt och vänner som bor i Vitryssland är enorm. Atmosfären av rädsla är dock så systematisk att man inte vågar diskutera landets politiska situation med släkt och vänner eftersom det kan orsaka stora svårigheter i Vitryssland.

Vitryska aktivister anser också att EU har agerat för långsamt och att åtgärderna är otillräckliga. Jag är väldigt glad över att Nordiska rådet denna gång anordnade en paneldiskussion där också vitryska oppositionspolitiker var inbjudna.

Vi vet att studenter aktivt har demonstrerat mot den grymma maktregimen i Vitryssland. Det är ytterst viktigt att vi  i Nordiska rådet visar solidaritet och stöder dessa unga vuxna med alla medel. Därför stöder Nordisk grön vänster varmt medlemsförslaget omett studentutbytesprogram för vitryska studenter.