17. Velferðarmál

Ärade president, ärade ledamöter av Nordiska rådet, mina damer och herrar! Nordiska ministerrådet ska härmed presentera ministerrådsförslag om samarbetsprogram för det nordiska…

Related case: Norræna samstarfsáætlun um jafnréttismál 2019–2022

Statsråd, president, kolleger! Først vil jeg på vegne av velferdsutvalget takke statsråden for begge innledningene. Jeg har gleden av, på vegne av utvalget, å framsette et forslag om at Nordisk…

Related case: Norræna samstarfsáætlun um jafnréttismál 2019–2022

Ärade president! Kollegor! Nordisk frihet anser att var och en ska bestämma över sitt utbildnings- och yrkesval och menar att arbetet för jämställdhet och jämlikhet bör fokusera på lika…

Related case: Norræna samstarfsáætlun um jafnréttismál 2019–2022

Takk president! På vegne av Utvalget for velferd i Norden har jeg gleden av å legge fram et forslag om at Nordisk råd anbefaler de nordiske regjeringene å utvikle et fellesnordisk utvidet…

Related case: Þingmannatillaga um útvíkkaða jafnlaunavottun

Ärade president! Kollegor! Tyvärr är inte Paula Bieler här. Hon är vår specialist på det här området, men jag försöker att göra någonting i alla fall. Nordisk frihet anser att var och en ska …

Related case: Þingmannatillaga um útvíkkaða jafnlaunavottun

Visepresidenten Martin Kolberg var i pausen borte hos oss i Fremskrittspartiet og sa at han savnet at vi holdt innlegg, så nå kan jeg glede Martin Kolberg med at han får høre litt…

Related case: Þingmannatillaga um útvíkkaða jafnlaunavottun

Forseti. Jafnlaunastaðall var búinn til á Íslandi á árunum 2009 til 2013 og byggist á þríhliða samstarfi atvinnurekenda, ríkisins og launafólks. Staðlinum er ætlað að tryggja að ekki sé um…

Related case: Þingmannatillaga um útvíkkaða jafnlaunavottun

Oddný Harðardóttir, landi minn, fór yfir söguna af jafnlaunastaðlinum og vinnunni á Íslandi svo að ég ætla ekki að endurtaka það. Líkt og við studdum málið þegar það kom fram á Íslandi, þó í…

Related case: Þingmannatillaga um útvíkkaða jafnlaunavottun

Fru president, ärade ledamöter! Det är klart att det finns strukturella problem på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor. Det är större löneklyftor mellan män och kvinnor i de nordiska länderna…

Related case: Þingmannatillaga um útvíkkaða jafnlaunavottun

Fru president, ledamöter, mina damer och herrar! Tack för möjligheten att också få informera om ministerrådets hälsosamarbete till Nordiska rådets session! Tack också för rådets engagemang för den…

Related case: Norrænt samstarf á sviði félags- og heilbrigðismála (Dokument 12/2018)