373. Arman Teimouri (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
373
Notandi
Speaker role
Midtergruppen
Dagsetning

Fru president, ärade ledamöter! Det är klart att det finns strukturella problem på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor. Det är större löneklyftor mellan män och kvinnor i de nordiska länderna och fler kvinnor arbetar deltid i de nordiska länderna, och statistiken visar att vi behöver fler kvinnliga chefer. Det statligt ägda Almi företagspartner i Sverige har gjort en undersökning av andelen kvinnor på styrelseposter i Sverige. Även om trenden går åt rätt håll är det endast 19 procent av det totala antalet ledamöter som är kvinnor. I urvalet om 100 000 företag har endast 12 procent en kvinna på vd-posten. Detta oroar mig. Dessutom visar all forskning att jämställdhet och mångfald skapar större tillväxt och starkare företag och organisationer.