Program for Nordisk råds 70. sesjon i Norge 2018

29.10.18 | Arrangement
Nordisk råds sesjon 2018 blir avviklet i Norge. De offisielle sesjonsdatoene for Nordisk råds 70. sesjon er tirsdag 30. oktober til torsdag 1. november 2018

Informasjon

Dato
29.10 - 01.11.2018
Tid
09:00 - 17:00
Sted

Stortinget
0026 Oslo
Norge

Type
Nordisk råds sesjon

Program (utkast)

Mandag 29. oktober

 • 08.00: Registrering i Trappehallen
 • 10.00–16.45: Partigruppemøter
 • 10.00–16.45: Midtengruppen
 • 10.00–16.45: Den sosialdemokratiske gruppen
 • 10.00–16.45: Den konservative gruppen
 • 10.00–16.45: Nordisk frihet
 • 10.00–16.45: Nordisk grønt venstre
 • 12.15–13.00: Lunsjseminar
 • 17.00–18.00: Kontrollkomiteen
 • 17.00–18.00: Valgkomiteen

Tirsdag 30. oktober    

 • 07.30: Registrering i Trappehallen
 • 08.00–08.45: Presidiets møte med Vestnordisk råd
 • 09.00–10.30: Presidiemøte
 • 09.00–11.15: Utvalget for velferd i Norden
 • 09.00–11.15: Utvalget for kunnskap og kultur i Norden
 • 09.00–11.15: Utvalget for vekst og utvikling i Norden
 • 09.00–11.15: Utvalget for et bærekraftig Norden
 • 10.45–11.15: Nordisk råds pressemøte
 • 12.00–13.30: H.M. Kongens lunsj i anledning Nordisk råds sesjon
 • 14.15–14.30: Åpning av Nordisk råds 70. sesjon
 • 14.30–16.45: Plenum: Dagsorden for sesjonen
 • 19.00–20.30: Nordisk råds prisutdeling

Onsdag 31. oktober 

 • 07.30: Registrering i Trappehallen
 • 08.00–08.45: Presidiets møte med de nordiske samarbeidsministrene
 • 09.00–12.00: Plenum
 • 12.00–13.00: Lunsjmøte mellom Grensehindergruppen og Grensehinderrådet
 • 12.00–14.00: Lunsjpause, med mulighet for samrådsmøter
 • 12.05–13.30: Presidiets lunsj med utenriksministre og internasjonale gjester
 • 12.15–13.45: Samrådsmøte for Utvalget for et bærekraftig Norden og de nordiske miljøministrene
 • 12.15–13.45: Samrådsmøte for Utvalget for et kunnskap og kultur i Norden og de nordiske kulturministrene
 • 13.00–13.45: Møte mellom Utvalget for vekst og utvikling i Norden og den norske finansministeren
 • 13.00–16.30: Grensehinderrådet 
 • 14.00–18.00: Plenum: Dagsorden for sesjonen
 • 18.00–19.00: Markering i anledning av Nordplus 30 år

Torsdag 1. november

 • 08.00: Registrering i Trappehallen
 • 08.30–15.00: Plenum: Dagsorden for sesjonen
 • 11.45–12.20: Lunsjmøte/samrådsmøte mellom Utvalget for velferd i Norden og lederen for MR-JÄM