Praktiske opplysninger

Sessionssalen, Stortinget
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Praktiske opplysninger om Nordisk råds sesjon 2018

Sted

Stortinget, hovedinngangen, Karl Johans gate 22

Registrering

Stortinget, hovedinngangen

Adgangskort

Adgangskort skal bæres synlig under hele sesjonen

Akkreditering for journalister

Se informasjon til pressen

Nettverk

Framgår av adgangskort

Kontakt Norges sekretariat

Einar Ekern, +47 415 57 867

Trine Jøranli Eskedal, +47 415 21 639

Sølvi Brun, +47996 47 504

Thomas Fraser, +47 404 55 450

Julie Helmersberg Brevik, +47 980 86 137

Bjørn Willy Robstad, +47 951 54 825

Synnøve Ness, +47 922 07 363

Rådssekretariatet

Mads Nyholm Hovmand +45 2248 3374

madhov@norden.org

Kommunikasjon

Matts Lindqvist

matlin@norden.org

Røyking

Det er røykeforbud i Stortinget.

Politi/ambulanse/brann

Ring 112

Twitter

Følg Nordisk samarbeid på @nordensk

Sesjonens emneknagger er #nrsession og #nrpol

Forpleining

Restauranten i Stortinget er åpen  kl. 09.00–18.00

Kantinen i Stortingskvartalet er åpen kl. 08.00–18.00

Minibank

Nærmeste  minibank er i DNB, Karl Johans gate,  vis-à-vis Stortinget.

Drosje

Oslo taxi: +4702323

Presse

Kontaktperson, Matts Lindqvist, +45 2969 2905

matlin@norden.org