Medlemsforslag om lik tilgang til utdanning og velferd for hørselshemmede i Norden

12.05.20 | Sak

Dokumentasjon

    Forslag
    Betenkning
    Debatt
    There is no content for this status.
    beslutning