Webinar – Nordic Climate Action

24.06.20 | Arrangement
Far og datter i skogen
Fotograf
Alexander Hall
Nordisk ministerråd inviterer deg til webinaret Nordic Climate Action, om de nordiske innbyggernes holdning til klimatiltak i Norden og samarbeidet mellom de nordiske landene. Bli med, og lær mer om hvordan de nordiske landene kommer til å øke samarbeidet om klimatiltak.

Informasjon

Type
Seminar
Dato
24.06.2020
Tid
14:00 - 15:30

Nordisk ministerråd inviterer deg til et webinar om nordiske klimatiltak – Nordic Climate Action – om holdningene til innbyggerne i Norden og samarbeidet mellom de nordiske landene. Bli med, og lær mer om hvordan de nordiske landene kommer til å øke samarbeidet om klimatiltak.

På webinaret vil vi lansere rapporten Democracy and climate commitment in the Nordic countries: common direction, different solutions. Rapporten viser at åtte av ti innbyggere i Norden er bekymret for klimaendringene og synes at Norden skal være en foregangsregion for klimatiltak.

Program

14.00–14.05

Velkomsthilsen ved Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki

14.05–14.15

Presentasjon av rapporten Democracy and climate commitment in the Nordic countries: common direction, different solutions av forfatteren, Andrea Skjold Frøshaug

14.15–14.45

Paneldebatt om nordiske innbyggeres syn på klimaendringene slik de kommer til uttrykk i rapporten

  • Lovisa Roos, leder for Fältbiologerna (Nature and Youth Sweden)
  • Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse
  • Monika Skadborg, leder for Danish Youth Climate Council

14.45–15.15

Paneldebatt om de nordiske samarbeidets innsats for å bli den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden innen 2030

  • Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk ministerråd
  • Ketil Kjenseth, leder for Utvalget for et bærekraftig Norden, Nordisk råd
  • Nicholas Kujala, leder for Ungdommens nordiske råd i 2020

15.15–15.30

  • Diskusjon og oppsummering