Guide: eldre i Sverige

Frisk ældre kvinde
Photographer
Ravi Patel / Unsplash
Vurderer du å skape ditt nye kapittel som pensjonist i Sverige? Denne veiledningen gir deg informasjon om alt fra folkeregistrering og skatt til pensjonistrabatter og boligmuligheter.

Med sin imponerende natur, førsteklasses helsesystem og høye livskvalitet er Sverige et attraktivt valg for pensjonister fra hele verden. Å vurdere å tilbringe årene som pensjonist i Sverige er spennende og givende.

Denne guiden hjelper deg med å få overblikk over det du må huske når du flytter til Sverige fra utlandet som pensjonist.

Folkeregistrering i Sverige

Hvis du skal bosette deg permanent i Sverige, må du folkeregistrere deg i Sverige. Du bør undersøke med folkeregistreringsmyndigheten i hjemlandet ditt om du må orientere dem om at du flytter fra landet.

På Info Nordens nettsider finner du informasjon om hvordan du melder flytting og får svensk personnummer. Du finner også viktig informasjon i vår guide om å flytte til Sverige.

Pensjon når du bor i Sverige

Du kan ta med deg pensjonen fra hjemlandet ditt når du vil flytte til Sverige. Kontakt pensjonsmyndigheten som utbetaler pensjonen din, for å sikre at de har de nødvendige opplysningene når du bor i Sverige og mottar pensjon fra hjemlandet ditt.

Den svenske Pensionsmyndigheten trenger ikke informasjon fra innvandrede pensjonister med mindre Pensionsmyndigheten utbetaler en ytelse, støtte eller pensjon til deg som er pensjonist og har flyttet til Sverige.

I noen nordiske land må man informere pensjonsmyndighetene om at man flytter til utlandet, ettersom det kan påvirke hva man er berettiget til. Dessuten krever noen lands pensjonsmyndigheter at man årlig sender inn et bevis for at man lever, når man bor i utlandet. Du må undersøke hva som gjelder i hjemlandet ditt før du flytter.

Beskatning av pensjon

Pensjonen din beskattes i utbetalingslandet og i bostedslandet når du flytter til Sverige. Du blir ikke dobbeltbeskattet, men du må oppgi pensjonen din til den svenske skattemyndigheten og be om å få fradrag (credit) for skatten du har betalt av pensjonen i utbetalingslandet.

På den nordiske skatteportalen Nordisk eTax kan du se hvilke regler som gjelder for beskatning av pensjon når du bor i Sverige og mottar pensjon fra et annet nordisk land.

Du må kontakte skattemyndigheten i Sverige og utbetalingslandet for å få informasjon om hvordan du skal forholde deg til skattemelding, skatteoppgjør og annet.

Trygd for pensjonister i Sverige

Hvis du utelukkende mottar alderspensjon eller uføretrygd fra et annet nordisk land, tilhører du trygdesystemet i landet du bor i. Det betyr at hvis du flytter permanent til Sverige, kan du som regel få ytelser fra den svenske trygdemyndigheten Försäkringskassan allerede fra den dagen du flytter til Sverige.

Du må kontakte både Försäkringskassan og trygdemyndigheten i hjemlandet og gi beskjed om at du flytter til Sverige. De kan opplyse deg om hvilke ytelser du er berettiget til eller ikke lenger er berettiget til ved flytting til Sverige.

Du må som hovedregel søke om det blå europeiske helsetrygdkortet (EHIC) hos myndighetene i landet som utbetaler pensjonen din.

Svensk helsesystem

Sverige har et omfattende helsesystem. Sørg for å registrere deg i Sverige så du får adgang til kvalitetsbehandling og legemidler når det er nødvendig.

Hjelpemidler i Sverige

Det finnes mange forskjellige hjelpemidler i Sverige. Undersøk dine muligheter og rettigheter hvis du har en funksjonsnedsettelse og planlegger å flytte til Sverige.

Legemidler og legemiddeltilskudd i Sverige

Tar du livsviktige legemidler, kan det være en god idé å ta med litt ekstra når du flytter til Sverige, så du ikke står uten disse før du har blitt registrert i Sverige.

Du kan også sørge for å ha med en resept fra hjemlandet som du kan bruke i Sverige. Resepten må være på papir, ettersom de nordiske landene ennå ikke kan bruke hverandres e-resepter.

Bolig i Sverige

Kanskje vet du allerede hvor du skal bo, men hvis du ikke har funnet den nye boligen din i Sverige ennå, kan du finne informasjon om de forskjellige boligformene i Sverige, inklusive eldreboliger, på Info Nordens nettside.

Sverige tilbyr ulike bomuligheter, blant annet leiligheter, hus og også seniorboliger. Husk å utforske området, prisene og fasilitetene som passer til dine behov.

Botillegg for pensjonister i Sverige

Sett deg inn i reglene for svensk botillegg for pensjonister (bostadstillägg).

Du må kontakte Pensionsmyndigheten i Sverige for å se om du har rett til botillegg for pensjonister.

Hjemmetjenester i Sverige

Hvis du på grunn av sykdom, alder eller funksjonsnedsettelse ikke kan klare de daglige gjøremålene dine selv, kan du ha rett til hjemmetjenester (hemtjänst). Hjemmetjenestene kan hjelpe deg så du kan bli i hjemmet ditt og føle deg trygg i hverdagen.

Hjemmetjenester kan være alt fra hjelp til enkle gjøremål et par timer i måneden til omfattende pleie flere ganger daglig. Hjemmetjenestene kan blant annet hjelpe deg med å vaske deg og kle på deg, gjøre rent og vaske opp, handle inn og gjøre ærender, lage mat og følge deg til lege eller tannlege.

For å få hjemmetjenester må du ha et vedtak fra en saksbehandler i kommunen din. Saksbehandleren møter deg til en samtale der dere gjennomgår hverdagen din og utfordringene du opplever. Eter samtalen gjennomgår saksbehandleren søknaden din og fatter deretter vedtak om du har rett til hjelp eller ikke. Hvis du ikke er tilfreds med avgjørelsen, har du alltid mulighet for å klage.

Noen kommuner og bydeler har et kundevalgssystem for hjemmetjenester. Det betyr at du etter å ha fått tildelt hjemmetjenester selv kan velge en leverandør. Du kan velge mellom kommunale og private hjemmepleietjenester.

Hvis du ønsker å flytte til Sverige fordi du har en særskilt tilknytning til landet og trenger langvarig behandling eller pleie, bør myndighetene i Sverige og hjemlandet ditt samarbeide for å gjøre dette mulig, så framt de vurderer at det kan forbedre livssituasjonen din.

Hjemmetjenester under sommerferie i Sverige

Hvis du bor i et annet nordisk land og trenger hjemmetjenester i løpet av et midlertidig opphold som for eksempel en sommerferie i Sverige, må du kontakte saksbehandleren i hjemkommunen din.

Hjemkommunen arrangerer tjenestene med oppholdskommunen i Sverige og utarbeider en plan basert på søknaden din. Det er viktig å søke i god tid for å sikre kvalitetspleie.

I forkant av oppholdet bør dere drøfte hvilke nødvendige hjelpemidler du kan ta med deg. Hvis den sosiale situasjonen din under oppholdet er annerledes enn hjemme, kan det medføre at du har et endret pleiebehov. Det kan hende du bor sammen med pårørende under oppholdet, og at dere vurderer at støtten din kan justeres.

Passe pårørende i hjemmet når du bor i Sverige

Hvis du trenger hjelp til å bli boende hjemme, kan du få hjelp av en pårørende og søke om bidrag for dette (hemvårdbidrag). Bidraget utbetales til deg som mottar pleie. Du kompenserer deretter den pårørende som yter pleien.

Den pårørende kan for eksempel være et familiemedlem, en slektning, en nær venn eller en nabo. Bidraget kan tildeles hvis den som yter pleien, utfører betydelig mer arbeid, og hvis pleien som ytes, er av en art som normalt ikke blir gitt innenfor familien.

Bankkonto i Sverige

Når du skal bo i Sverige, vil du sikkert ha en svensk bankkonto for å kunne ordne dine økonomiske ærender i det daglige. Det kan også hende du vil ha pensjonen utbetalt til den svenske bankkontoen din.

Svensk e-legitimasjon

Du kan utføre digitale handlinger sikkert i Sverige med elektronisk legitimasjon som også kalles e-legitimasjon eller BankID. BankID er den absolutt mest brukte e-legitimasjonen i Sverige, men det finnes flere. De fleste private virksomheter og offentlige instanser tilbyr digitale tjenester som krever innlogging og identifisering.

Forsikringer i Sverige

Når du bor i Sverige, får du bruk for ulike private forsikringer avhengig av din situasjon.

Svenske pensjonistrabatter

Hvis du har fylt 66 år, må du vise gyldig legitimasjon til virksomheter og organisasjoner som tilbyr rabatt for pensjonister, for å få rabatt.

Hvis du begynner å motta alderspensjon før du fyller 66 år, kan du bruke et pensjonistbevis (pensionärsintyg) for å nyte fordel av pensjonistrabatter når du skal bruke kollektivtransport eller delta på forskjellige arrangementer. Det kan du få hos Pensionsmyndigheten hvis du har fylt 64 år og mottar alderspensjon fra Sverige.

Mottar du ikke pensjon fra Sverige, må du kontakte pensjonsmyndigheten i hjemlandet ditt og se om de kan hjelpe deg med et pensjonistbevis.

Pensjonistorganisasjoner i Sverige

I Sverige er det flere foreninger som henvender seg til pensjonister. De to største er PRO (Pensionärernas Riksorganisation) og SPF Seniorerna. Begge arbeider med politiske spørsmål på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for bedre forhold for pensjonister.

Sprk, kultur og fritid i Sverige

Selv om mange svensker snakker engelsk, er det en god idé å lære svensk for bedre integrasjon og kommunikasjon. Snakker du et skandinavisk språk, kan du saktens greie deg i Sverige, selv om noen svensker stritter litt imot.

Men det er alltid en god idé å dykke ned i den svenske kulturen og møte lokalbefolkningen for å bygge relasjoner og få en dypere forståelse for landet.

Sverige tilbyr et rikt spekter av fritidsaktiviteter. Utforsk den vakre naturen, driv med sport og delta på kulturelle arrangementer. Mange svenske byer har også seniorsentre med sosiale aktiviteter.

Du kan kontakte et studieforbund, et av Sveriges universiteter, en folkehøyskole eller kommunen din for å få informasjon om hvilke kurs de tilbyr. Det er alt fra språk til matlaging og lesesirkler.

Arv og testament i Sverige

Når du flytter til et annet land, er det en god idé å sette seg inn i reglene for arv og testament og hva som skjer når du dør.

Reglene for arv og skifte er forskjellige fra land til land. De nordiske landenes arverett minner imidlertid i vid utstrekning om hverandre. Men det finnes forskjeller.

Ifølge avtaler innenfor EU-retten skal loven i landet der avdøde var bosatt ved tidspunktet for dødsfallet, gjelde for hele arven. Det betyr at svensk lov anvendes på arven du etterlater deg når du dør, hvis du er bosatt i Sverige.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.