Personnummer i Finland

Henkilötunnus Suomessa
Her finner du informasjon om personnummer i Finland.

Personnummer

De som flytter til Finland permanent, får finsk personnummer etter personlig å ha oppsøkt magistraten etter å ha flyttet til landet og meldt seg til Finlands befolkningsdatasystem.

I enkelte tilfeller kan også personer som oppholder seg midlertidig i Finland, få finsk personnummer. En forutsetning kan blant annet være at finske myndigheter trenger personnummeret (for eksempel i forbindelse med skattekort). I slike tilfeller må en registrere seg personlig enten hos magistraten, skattekontoret eller Migrationsverket i forbindelse med søknad om oppholdsrett eller oppholdstillatelse samt foreta en midlertidig flyttemelding til magistraten for å registrere midlertidig bostedsadresse. Dette gjelder for eksempel når innflytteren kommer til Finland for å arbeide for en finsk arbeidsgiver. Registrering er påkrevd fordi arbeidstakeren omfattes av de sosiale ytelsene som innvilges når man arbeider i Finland.

Personnummeret er permanent også om man flytter midlertidig til Finland. Tildeling av finsk personnummer påvirker ikke personnummer tildelt i andre land. Du bruker finsk personnummer i Finland, og i andre land bruker du personnummeret som er aktuelt der.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.