Personnummer i Finland

Henkilötunnus Suomessa
Her finner du informasjon om personnummer i Finland.

Personnummer (personbeteckning) er en identifiseringsmåte som individualiserer innbyggerne mer nøyaktig enn navnet gjør. Personnummeret er ment å være permanent, men også personer som oppholder seg midlertidig i Finland, kan i noen tilfeller få finsk personnummer.

Tildeling av finsk personnummer påvirker ikke personnummer tildelt i andre land. Du bruker finsk personnummer i Finland, og i andre land bruker du personnummeret som er aktuelt der.

Permanent personnummer

Hvis du flytter permanent til Finland, får du et finsk personnummer når du møter personlig på et av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicesteder og melder flytting. Mer informasjon om flyttemelding finner du på siden Melding av flytting og folkeregistrering i Finland under overskriften Permanent flytting.

Personnummer for personer som oppholder seg midlertidig i Finland

I noen tilfeller kan du få finsk personnummer selv om du bare oppholder deg midlertidig i Finland. En forutsetning kan være at finske myndigheter trenger personnummeret (for eksempel i forbindelse med skattekort). Da må du registrere deg personlig enten på et av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicesteder, på Skatteförvaltningens kontor eller på Migrationsverket i forbindelse med at du søker om oppholdsrett eller oppholdstillatelse.

Les mer om å melde midlertidig flytting på siden Melding av flytting og folkeregistrering i Finland. Mer informasjon om personnummer fra Skatteförvaltningen finner du på Skatteförvaltningens nettsted.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.