Silja Dögg Gunnarsdóttir, Nordisk råds president 2020

Silja Dögg Gunnarsdóttir

Silja Dögg Gunnarsdóttir

Fotograf
Matts Lindqvist
Silja Dögg Gunnarsdóttir er valgt til Nordisk råds president for 2020.

Hun har vært medlem av det islandske parlamentet Alltinget siden 2013. Silja Dögg Gunnarsdóttir representerer det liberale Fremskrittspartiet (på islandsk: Framsóknarflokkurinn), der hun har vært nestleder i partigruppen på Alltinget siden 2016. I Nordisk råd representerer Silja Dögg Gunnarsdóttir Midtengruppen.

På Alltinget sitter Silja Dögg Gunnarsdóttir blant annet i økonomi- og handelsutvalget samt utenriksutvalget, og hun har vært medlem av den islandske delegasjonen til Nordisk råd siden 2016. Siden 2017 har hun vært leder for delegasjonen.

Silja Dögg Gunnarsdóttir ble valgt til president for 2020 på Nordisk råds sesjon i Stockholm i oktober 2020.