Språkpolicy

Norden.org finnes på seks språk, men ikke alt innhold oversettes til alle språk. Slik fungerer språkvalg og språkversjoner på norden.org.

Langt det meste av innholdet er tilgjengelig på minst ett av de skandinaviske språkene (dansk, norsk eller svensk) og mye oversettes til finsk, islandsk og engelsk. Det kan også forekomme at innhold kun finnes på et av de ikke-skandinaviske språkene.

Som bruker av norden.org kan du velge ditt foretrukne språk ved hjelp av språkmenyen øverst til venstre i siden. Innhold som ikke er oversatt til ditt valgte språk vil ikke bli skjult for deg, men vist i et annet språk. Hvilket språk det blir vist i avhenger både av hvilket språk du har valgt og hvilke(t) språk innholdet finnes i.

 

Svensk (valgt språk): Norsk (1. alternativ), Dansk (2. alternativ), Engelsk (3. alternativ)  

Dansk (valgt språk): Norsk (1. alternativ), Svensk (2. alternativ), Engelsk (3. alternativ)  

Norsk (valgt språk): Dansk (1. alternativ), Svensk (2. alternativ). Engelsk (3. alternativ)

Finsk (valgt språk): Svensk (1. alternativ), Engelsk (2. alternativ), Norsk (3. alternativ), Dansk (4. alternativ) 

Islandsk  (valgt språk): Dansk (1. alternativ), Engelsk (2. alternativ), Norsk (3. alternativ), Svensk (4. alternativ) 

Engelsk (valgt språk): Svensk (1. alternativ), Dansk (2. alternativ), Norsk (3. alternativ) 

Kontakt