Felles nordisk innsats mot korrupsjon og hvitvasking

09.09.19 | Nyhet
Juridisk samarbeide i Norden
Photographer
Hafliði Helgason

Fra venstre: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Sverige, Justisminister Jøran Kallmyr, Norge, Naalakkersuisoq Martha Abelsen, Grönland, Justitsminister Nick Hækkerup, Danmark, Justitsminister Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, Island, Statssekreterare Malin Brännkärr, Finland, Afdelingschef Nella Festirstein, Färöarna.

Korrupsjon og hvitvasking hemmer den økonomiske utviklingen, øker ulikhetene i samfunnet, hindrer fri konkurranse og undergraver demokratiet. Den ødelegger for menneskers mulighet til å få tjenester på like vilkår og gjør alvorlig skade på samfunnsøkonomien. De nordiske justisministre ønsker nå å se på mulighetene for en samlet utredning for lettere å avdekke korrupsjon og hvitvasking.

-Bekjempelsen av økonomisk kriminalitet som grenseoverskridende korrupsjon og hvitvasking har stor betydning for gjennomføring av den nye visjonen for Nordisk ministerråd som ble vedtatt av de nordiske statsministre i august 2019, spesielt med henblikk på konkurransekraft og sosial holdbar utvikling, uttaler generalsekretær Paula Lehtomäki.

I følge Transparency International Corruption Perception Index, som omfatter alla de nordiske landene, oppleves korrupsjon fortsatt som et relativt moderat problem i Norden. Penger fra korrupsjon og annen kriminalitet kan skjules i den internasjonale handelens komplekse transaksjoner. Å motvirke hvitvasking er derfor en effektiv måte å motvirke korrupsjon både i Norden og globalt.

-For å utvikle arbeidet mot korrupsjon og følge effektene av arbeidet behøver vi undersøkelser om de negative fenomener i forbindelse med internasjonal handel, så som hvitvasking og korrupsjon, rettet spesifikt mot nordiske virksomheter. Dette vil gi oss kunnskap å bygge våre tiltak på, sier den islandske justisminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.