Hun blir ny kommunikasjonssjef for det nordiske samarbeidet

16.12.21 | Nyhet
porträtt av niina aagaard
Fotograf
Nordic Innovation

 

 

Niina Aagaard blir ny kommunikasjonssjef for Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Hun er født i Finland, bor i København og kommer fra oppdraget som operativ sjef for Nordic Innovation i Norge.

Niina Aagaard starter i sin nye jobb på Nordens hus i København rett etter nyttår. Hun etterfølger Mary Gestrin, som har forlatt stillingen etter sju år som kommunikasjonssjef. 

Niina Aagaard overtar lederskapet for kommunikasjonsavdelingen, som består av en tolk- og oversettergruppe, en publikasjonsenhet, et team for digitale medier og en gruppe kommunikasjonsrådgivere. 

Nordisk yrkesliv

Niina Aagaard er utdannet i kommunikasjon og retorikk og har først og fremst jobbet med strategisk kommunikasjon i politisk styrte organisasjoner.

– Jeg har jobbet med nordisk samarbeid hele yrkeslivet, både i privat og politisk sektor. Jeg vet hvor mye de nordiske verdiene om utdanning, likestilling, sosial likhet og vern av kulturen betyr for å gjøre oss både konkurransedyktige og omstillingsdyktige. 

Samarbeidet skal fremme grønn omstilling

Det offisielle nordiske samarbeidet som administreres fra sekretariatet i København, har i et par år fokusert på å realisere visjonen om at Norden i 2030 skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region. 

Ved å satse på felles forskning og formålstjenlige felles prosjekter skal det nordiske samarbeidet legge til rette for en grønn, sosialt bærekraftig omstilling i landene.   

 

“Modig visjon”

– Det er en modig visjon ettersom den snakker om forandring på systemnivå. Jeg skulle ønske at de fine resultatene som skapes i hverdagen i det nordiske samarbeidet, fikk mer oppmerksomhet. Nordiske parlamentarikere, embetsverk og sivilsamfunnsorganisasjoner, nordiske bedrifter og privatpersoner jobber hver dag for å løse de globale utfordringene, sier Niina Aaagaard.

 

Hun er ansatt på nordiske vilkår, noe som innebærer en kontrakt på fem år med mulighet for tre års forlengelse.   

Niina Aagaard er 48 år, har tre barn og bor med familien sin i København.