Hun blir ny svensk Norden-minister

21.10.22 | Nyhet
ny svensk samarbetsminister
Fotograf
regeringen.se
Jessika Roswall er ny svensk Norden-minister. I Sveriges nye borgerlige regjering har hun også ansvaret for EU-samarbeidet.

– Et nærmere og sterkere nordisk samarbeid er avgjørende for vår samlede innflytelse på EU-nivå. Vi i de nordiske landene må dra nytte av vår relative størrelse i EU for å verne nordiske verdier som åpenhet og frihandel, sier Jessika Rosvall.    

Nordisk samarbeid sentralt

Når Sverige har formannskapet i EU neste år, får Jessika Roswall en nøkkelrolle.

Men hun kommer å ha tid til det nordiske samarbeidet, sier hun.

– Det nordiske samarbeidet er sentralt for å kunne håndtere felles utfordringer for landene og borgerne våre. De kommende årene bør spørsmål som innovasjon, grønn omstilling og sikkerhetspolitikk stå i sentrum.

Jobbet som advokat

Moderaten Jessika Roswall har tidligere vært byrådsleder i Enköping, og hun jobbet som advokat før hun innledet sin politiske karriere.

Hun ble innvalgt i den svenske Riksdagen 2010 og har i mange år sittet i Riksdagens EU-komité.

På posten som nordisk samarbeidsminister etterfølger hun sosialdemokraten Anna Hallberg.

De nordiske samarbeidsministrene har det politiske samordningsansvaret for det nordiske samarbeidet.

Kontakt