Hon blir ny svensk Norden-minister

21.10.22 | Nyhet
ny svensk samarbetsminister
Fotograf
regeringen.se
Jessika Roswall är ny svensk Norden-minister. I Sveriges nya borgerliga regering har hon också ansvar för EU-samarbetet.

- Ett närmare och starkare nordiskt samarbete är avgörande för vårt samlade inflytande på EU-nivå. Vi i de nordiska länderna behöver dra nytta av vår relativa storlek vi har i EU och för att värna nordiska värderingar som öppenhet och frihandel, säger Jessika Rosvall.  
 

Nordiska samarbetet centralt

När Sverige blir ordförandeland i EU nästa år får Jessika Roswall en nyckelroll. 

Men hon kommer att hinna med det nordiska samarbetet, säger hon. 

- Det nordiska samarbetet är centralt för att kunna hantera gemensamma utmaningar för våra länder och medborgare. Under de kommande åren bör frågor som innovation, grön omställning och säkerhetspolitik stå i centrum. 

Arbetat som advokat

Moderaten Jessika Roswall har tidigare varit kommunfullmäktiges ordförande i Enköping, och arbetade som advokat innan hon inledde sin politiska karriär.

Hon blev invald i svenska Riksdagen 2010 och har i många år suttit i Riksdagens EU-nämnd.

På posten som nordisk samarbetsminister efterträder hon socialdemokraten Anna Hallberg.

De nordiska samarbetsministrarna har det politiska samordningsansvaret för det nordiska samarbetet.