Ja til felles nordisk e-ID

01.11.17 | Nyhet
Anna-Maja Henriksson
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
- Det er en stor dag og gøy at vi har kommet så langt. Jeg tror dette kommer til å ha stor betydning for mange nordiske borgere. Det skal bli lettere og bo, jobbe og studere, og å få sine ærender med det offentlige løst digitalt på tvers av Norden, sier Anna-Maja Henriksson, som la fram forslaget på vegne av Midtengruppen.

Nordisk råd vedtok i dag at de ønsker en felles E-ID i Norden. E-ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene, og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden dersom den politiske viljen er tilstede. Og det er den ifølge Henriksson.

- Finlands statsminister Juha Sipilä ga et klart svar. Han svarte – ja, regjeringen vil gå videre med dette og det er et løfte til nordiske innbyggere. Vi har alle muligheter til å vise at vi kan være først med å skape et felles elektronisk ID for alle i Norden, sier Henriksson

Nordisk råd vil gjøre det enklere å bo, studere eller drive næringsvirksomhet på tvers av grensene i Norden. Bruk av e-ID på tvers av landegrensene krever ikke at personnummeret er det samme i hele Norden - det kreves bare at borgerens identitet kan knyttes til offentlige grunndata hvert enkelt land har om borgeren. Slike grunndata finnes for eksempel i folkeregister, sykepenger, dagpenger eller pensjonsregister. E-ID kan dermed betegnes som en nøkkel som kan låse opp dører som er stengt dersom du ikke har personnummer i landet du oppholder deg i.

Gjensidig annerkjennelse av e-identifikasjon i Norden

Nordisk råd fremmer følgende forslag til de nordiske regjeringer: •    Å innføre gjensidig annerkjennelse av e-identifikasjon i Norden •    Å innføre gjensidig annerkjennelse av identifikasjon som utføres av de respektive landenes folkeregister •    Å sikre at de nordiske landenes e-identifikasjon og e-signatursystem anerkjennes i Norden med kompatible system i alle sektorer slik at den enkelte nordiske borger ikke opplever problemer med å identifisere seg i en nordisk hverdag.

Utvalget foreslår også en rundebordssamtale arrangert i samarbeid med Nordisk ministerråd der banker og næringsliv inviteres for å diskutere bruken av personnummer som et vilkår for å inngå avtaler, og for å diskutere en smidig iverksettelse av felles nordisk e-identifikasjon.

Enkel og lite kostbar løsning

Dersom man skulle ha felles personnummer i Norden, ville det medføre store kostnader og mye arbeid da hvert enkelt land har ulike IKT system som i så fall måtte samordnes. Det er derfor langt enklere og mindre kostbart å koordinere utviklingen av e-ID i Norden med sikte på felles bruk av e-ID enn det er å skulle utvikle felles personnummersystem. Det er eksempelvis ikke nødvendig å lage nye e-ID som er felles nordiske - vi kan benytte de vi allerede bruker i dag i hvert enkelt land. EUs forordning om e-ID og tjenester til bruk ved elektroniske transaksjoner slår allerede i dag fast at landene skal akseptere e-ID-er utstedt i andre EU-land på linje med dem man selv utsteder. Det har også blitt utført pilotstudier mellom Norge og Sverige som har vært vellykkede.

Hva er elektonisk identitet (e-ID)?

E-ID kan betegnes som en nøkkel som kan låse opp dørene som er stengt dersom du ikke har personnummer i landet du oppholder deg i. E-identifikasjon benyttes allerede, blant annet som legitimasjon i form av kodebrikken til banken og koder som gir adgang til offentlige tjenester. E-ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene, og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden.  - Vi har noen av de beste løsningene i verden, og dersom vi arbeider sammen kan vi også få verdens beste system på tvers av landegrensene, sier Tor Alvik, som er fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT i Norge.  

Fra forslag om nordisk medborgerskap til e-ID

Det opprinnelige forslaget fra Midtengruppen i Nordisk råd om nordisk medborgerskap/felles nordisk personnummer har fått stor oppmerksomhet dette året.

Kan ta noen år

Anna-Maja Henriksson sier det er vanskelig å gi noe eksakt tidspunkt for når felles nordisk e-ID blir en realitet, men hun håper at Nordisk råd kan møtes om ett par år og krysse av for at forslaget er blitt en realitet. - Jeg kommer til å se passe på regjeringene i den betydning at vi viser at Norden går først og utvikler våre samfunn. Da må vi vise at vi går fra ord til handling. Vi må vise at det som besluttes i Nordisk råd har betydning for folks hverdag.