Nordic Open Science Conference

09.10.18 | Nyhet
Nordic Open Science
Hvor langt har de nordiske landene kommet når det gjelder åpen vitenskap? Hvilke insentiver og belønninger trengs for å få forskere til å dele sin forskning åpent? Og hvordan involverer vi andre deler av samfunnet tettere i forskningen? Dette er noen av spørsmålene som vil bli diskutert på Nordic Open Science Conference 2018.

Hovedhensikten med konferansen er å gi forskere, beslutningstakere, universiteter, forskningsråd og andre organisasjoner fra de nordiske landene muligheten til å møtes og utveksle erfaringer og ideer som har med åpen forskning å gjøre. Konferansen organiseres i forbindelse med Sveriges formannskap i Nordisk ministerråd for å styrke nordisk samarbeid på dette området.

Konferansen vil bli avholdt på engelsk, og deltakelse er gratis. 

Nordic Open Science Conference 2018 i Stockholm organiseres av det svenske Vetenskapsrådet.

Frist for registrering: 15. oktober.

Vennligst merk at din deltakelse ikke er bekreftet før du har mottatt en skriftlig bekreftelse per e-post. Antallet plasser er begrenset. På grunn av hensikten med konferansen og antallet aktører i forskningssystemet, håper vi å få en god spredning på tvers av de nordiske landene og kategoriene av interessenter. Vennligst registrer deg ved å klikke på registreringsknappen nedenfor.

Velkommen til Stockholm i november!

Contact information