Nordisk råd møtte den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja

02.09.20 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir och Svetlana Tichanovskaja

Silja Dögg Gunnarsdóttir och Svetlana Tichanovskaja

Fotograf
Kristján Sveinsson

Nordisk råds president Silja Dögg Gunnarsdóttir og Svetlana Tikhanovskaja.

Nordisk råd har holdt et digitalt møte med opposisjonslederen i Hviterussland, Svetlana Tikhanovskaja. På møtet fikk Nordisk råd en fersk oppdatering om situasjonen i Hviterussland og fikk også mulighet til å uttrykke sin støtte til opposisjonen i landet.

– Vi vil uttrykke vår sterke støtte til folket i Hviterussland og til alle demokratiske krefter i landet. Vi må alle gjøre det vi kan for å støtte en fredelig overgang til demokrati. Men det må også stå klart at det er folket i Hviterussland som skal lede prosessen og selv bestemme over sin egen framtid, sa Nordisk råds president Silja Dögg Gunnarsdóttir på møtet, som ble avholdt 2. september.

Silja Dögg Gunnarsdóttir understreket at Nordisk råd er ekstremt bekymret for situasjonen i Hviterussland, og sa at rådet alltid står opp for demokrati, rettsstatprinsippet, menneskerettigheter og like rettigheter for alle.

– Vi er dypt beæret over å møte deg og beundrer motet ditt, sa Silja Dögg Gunnarsdóttir i en direkte hilsen til Svetlana Tikhanovskaja.

Tikhanovskaja i Litauen

Tikhanovskaja deltok i møtet fra Litauen, dit hun dro direkte etter presidentvalget 9. august etter at diktatoren Aleksandr Lukasjenko nok en gang hadde utropt seg selv til valgvinner. Ifølge uavhengige observatører var valget preget av fusk, og for eksempel EU har ikke godkjent valgresultatet.

På møtet rettet Svetlana Tikhanovskaja en stor takk til Norden og Europa.

– Jeg håper dere forstår hvor viktig støtten fra de nordiske og de andre europeiske landene er for meg, og for folket vårt i Hviterussland. Dette viser at vi ikke er alene i vår kamp for frihet, og det er en stor trøst. Stor takk for støtten. Jeg vil også si at det ikke er vi som er opposisjonen lenger, vi er i majoritet. Det er regimet som er opposisjonen, sa Svetlana Tikhanovskaja .

I tillegg til presidenten deltok Nordisk råd i møtet med visepresidenten Oddný G. Harðardóttir samt lederne for de nasjonale delegasjonene, Erkki Tuomioja (Finland), Hans Wallmark (Sverige), Bertel Haarder (Danmark) og Michael Tetzschner (Norge).

På møtet deltok også Aleksandr Dabravolski (fra The Coordinating Council of the Belarusian opposition) og Vytis Jurkonis, direktør ved Freedom House i Vilnius.

Årlige møter med Hviterussland

Møtet ble ledet av Erkki Tuomioja, som er rapportør for Hviterussland i Nordisk råds presidium. Tuomioja påpekte blant annet de aktive relasjonene Nordisk råd har med Hviterussland. Siden 2007 har rådet holdt årlige felles møter med den hviterussiske opposisjonen, NGO-er og representanter for regimet.

– De årlige møtene er av stor betydning for Nordisk råd. Vi kommer til å fortsette med dem også videre framover og gjøre vårt ytterste for å bidra til en positiv utvikling i Hviterussland, sa Tuomioja.

Tuomioja understreket at møtene med den hviterussiske opposisjonen er viktige dels for å vise Nordisk råds sterke støtte til de demokratiske kreftene i landet, og dels for å bidra til en dialog mellom partene.

Kontakt