Søk midler til prosjekter om nordisk mat

05.04.17 | Nyhet
YAIC
Fotograf
Hlynur Hafsteinsson
Ny nordisk mat har åpnet for søknader i en ny utlysning rettet mot barn, unge og mat og mot internasjonal profilering. Styringsgruppen vil inspirere til nye nordiske prosjekter og samarbeid som fortsetter å utvikle den nordiske matkulturen.

Nye ideer og samarbeid

Utlysningen skal fungere som en kickstart til nye prosjekter, samtaler og ideer som kan styrke det nordiske samarbeidet på matområdet, og styringsgruppen håper på mange søknader. 

– Vi vil inspirere til felles nordiske prosjekter der barn kan utforske, smake og dele opplevelser med mat i fokus. På samme måte er det en selvfølge å profilere nordisk mat og matkultur også utenfor de nordiske grensene og ute i verden, sier Nina Sundqvist, administrerende direktør i norske Matmerk og leder for styringsgruppen for Ny nordisk mat.

Mange er engasjert i fellesskapet og kraften som ligger i å jobbe med den nordiske matkulturen, og nå som det er mulig å søke bidrag, håper vi på et stort antall søknader.

Ny nordisk mat legger stor vekt på utvikling av nettverk, samarbeid og profilering. Ved siden av obligatoriske søknadskriterier, som blant annet nordisk nytte, kommunikasjon og forankring, så er kreativitet og tverrsektorielt samarbeid i fokus. Nina Sundqvist fortsetter:

– Mange er engasjert i fellesskapet og kraften som ligger i å jobbe med den nordiske matkulturen, og nå som det er mulig å søke bidrag, håper vi på et stort antall søknader.

Det samlede budsjettet for utlysning er på 1,2 millioner danske kroner.

Norden i lederposisjon

De to fokusområdene ”Barn, unga och mat” og ”Internasjonal profilering” har direkte koblinger til det nordiska kjøkkenmanifestet, som ble skrevet i 2004. Manifestet, som består av ti målsetninger, har vært en veiviser for et nytenkende nordisk kjøkken som har bidratt til å sette Norden som matregion på verdenskartet og samtidig forandret våre matvaner i Norden.

Demokratiseringen av den gode maten er et viktig skritt innenfor Ny nordisk mat, og gjennomsyrer det løpende arbeidet.

Utlysningen er en del av det fortsatte arbeidet med Ny nordisk mat, som siden 2015 har prioritert tiltak innenfor offentlig mat, den nordiske matkonkurransen Embla samt mat og turisme.

– Norden er en pioner internasjonalt når det gjelder bærekraftig mat, og mennesker fra hele verden reiser hit for å oppleve den nordiske matkulturen. Demokratiseringen av den gode maten er et viktig skritt innenfor Ny nordisk mat, og gjennomsyrer det løpende arbeidet, understreker Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgiver ved Nordisk ministerråd. 

Søk senest 19. april.