Sök medel till projekt inom nordisk mat

05.04.17 | Nyhet
YAIC
Photographer
Hlynur Hafsteinsson
Ny nordisk mat har öppnat för ansökningar i en ny utlysning med inriktning på Barn, unga och mat och Internationell profilering. Styrgruppen vill inspirera till nya nordiska projekt och samarbeten som fortsätter att utveckla den nordiska matkulturen.

Nya idéer och samarbeten

Utlysningen ska fungera som en kickstart till nya projekt, samtal och idéer som kan stärka det nordiska samarbetet inom matområdet och styrgruppen hoppas på många ansökningar. 

- Vi vill inspirera till gemensamma nordiska projekt där barn kan utforska, smaka och dela upplevelser med mat i fokus. På samma sätt är det självklart att profilera nordisk mat och matkultur även utanför de nordiska gränserna och ut i världen, säger Nina Sundqvist, administrerade direktör i norska Matmerk och ordförande i styrgruppen för Ny nordisk mat.

Många är engagerade i den gemenskap och kraft som ligger i att arbeta med den nordiska matkulturen, och nu när det är möjligt att söka bidrag hoppas vi på ett stort antal ansökningar.

Ny nordisk mat lägger stor vikt på utvecklande av nätverk, samverkan och profilering. Vid sidan av obligatoriska ansökningskriterier, som bland annat nordisk nytta, kommunikation och förankring, så är kreativitet och tvärsektoriella samarbeten i fokus. Nina Sundqvist fortsätter:

- Många är engagerade i den gemenskap och kraft som ligger i att arbeta med den nordiska matkulturen, och nu när det är möjligt att söka bidrag hoppas vi på ett stort antal spännande ansökningar.

Den samlade budget för utlysningen är 1,2 miljoner danska kronor.

Norden i ledarposition

De båda fokusområdena ”Barn, unga och mat” och ”Internationell profilering” har direkta kopplingar till det nordiska köksmanifestet som skrevs i 2004. Manifestet som består av tio målsättningar har varit en vägvisare för ett nytänkande nordiskt kök som bidragit till att sätta Norden som matregion på världskartan och samtidigt förandrat våra matvanor i Norden.

Demokratisering av den goda maten är ett viktigt steg inom ny nordisk mat och det genomsyras i det löpande arbetet.


Utlysningen är en del av det fortsatta arbetet med Ny nordisk mat som sedan 2015 har prioriterat insatser inom offentlig mat, den nordiska mattävlingen Embla samt mat och turism.

- Norden är en föregångare internationellt när det gäller hållbar mat, och människor från hela världen reser hit för att uppleva den nordiska matkulturen. Demokratisering av den goda maten är ett viktigt steg inom ny nordisk mat och det genomsyras i det löpande arbetet betonar, Mads Frederik Fischer-Møller, Seniorrådgivare på Nordiska ministerrådet. 

Ansök senast den 19 april