Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden

En forskningsöversikt och kartläggning av insatser

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Trots att livsvillkoren för LGBTI-personer i Norden har förändrats under de senaste sjuttio åren, visar större folkhälsoundersökningar att de har sämre psykisk och fysisk hälsa än den övriga befolkningen. Även bland yngre generationer av LGBTI-personer påverkas livet av att ha en sexualitet eller könsidentitet som faller utanför heteronormativiteten. Nordiska ministerrådet har därför initierat ett projekt för att belysa unga LGBTI-personers välmående. Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har utfört projektet, som resulterat i denna rapport. Rapporten består av två delar: en forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och en kartläggning som presenterar ett urval av insatser för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden.
Publikasjonsnummer
2021:527