Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Folkemødet 2024

13.06.24 | Arrangement
alt=""
Fotograf
Make Sense
Nordisk Ministerråd er stærkt repræsenteret på Folkemødet den 13. til 15. juni. Særlige fokus bliver på et modstandsdygtigt Norden, et grønt Norden og det arktiske hjørne af vores region. Kig forbi, eller følg med på flere livestreaminger fra vores telt (B12) og på Hovedscenen.

Informasjon

Dato
13 - 15.06.2024
Tid
11:00 - 16:00
Sted

Folkemødet
Allinge, Bornholm
Danmark

Type
Andet

Vores debatter på Folkemødet 2024

Læs mere om vores arrangementer, temaer, og hvem der deltager i panelerne her.

De fleste af vores arrangementer vil foregå i Nordens telt: område B, plads B12.

Torsdag den 13. juni

kl. 11.00 - 11.45: I køkkenet med Ny Nordisk Mad

De Nordiske Næringsrekommandationer (NNR) tager hensyn til sundhed og klima samt er baggrunden for de danske kostråd. Kom med til en cook-along med Thomas David Parry fra Alchemist Restaurant, Karen Ellemann fra Nordisk Ministerråd og Andreas Hansen fra UN World Food Programme. 

Arrangører: Nordisk Ministerråd, UN World Food Programme

Lokation: C40 - Verdensmålenes Madscene

kl. 11.30 - 12.45: Det gode liv i et bæredygtigt samfund

Der er brug for at øge takten for omstillingen for at nå klimaneutrale samfund allerede 2045. Men hvordan lever vi i et klimaneutralt samfund? Og hvis vi ikke kan se slutmålet, hvorfor så løbe? Debatten prøver at afmystificere livet i netto-nul.

Lokation: Nordens telt / B12 

kl. 12.00 - 12.45: Mad til Fremtiden: Bæredygtige Fødevaresystemer i Fokus

Gennem samarbejde og innovation har Norden været en førende kraft i at fremme bæredygtige fødevaresystemer. De Nordiske Næringsrekommandationer er et godt eksempel på dette. Arrangementet indledes med Karen Ellemann, som har sammensat en toretters menu efter disse anbefalinger. Det kan du smage, mens vi udforsker tankerne bag Næringsrekommandationerne og Ny Nordisk Mad, som fejrer 20 år.

Arrangører: UN World Food Programme, Nordisk Ministerråd 

Lokation: C38 - Verdensmålenes Telt

kl. 13.00 - 13.45: Din forbrugeradfærd – hvor grønne er de nordiske forbrugere?

Med en samlet befolkning på 27 millioner er Norden rangeret som den 5. største økonomi i Europa. Og der hersker ingen tvivl om, at miljøpåvirkningen fra så stor en økonomi er betydelig. Men hvor er de danske – og nordiske – forbrugere i forhold til den grønne omstilling? 

Arrangører: Miljømærkning Danmark, Nordisk Ministerråd 

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 15.00 - 15.30: Danmark og Norden skal være modstandsdygtige

Et nyt ord er pludselig blevet alment kendt – nemlig 'prepper'. Du skal forberede dig. På hvad? I Sverige svarer myndighederne; "På det værste" og opfordrer den almindelige borger til at forberede sig på krig og kriser. Hjemmet skal sikres med nødbatterier, altid vand og mad til flere dage etc. Skal vi også det i Danmark og i resten af Norden? 

En ny politisk æra ser ud til at være på vej. Kan nordisk samarbejde gøre regionen modstandsdygtig og beredt? Hvilken rolle kan vi tage i en verden, hvor vestlige og nordiske værdier er under stadig større pres?

Lokation: Folkemødets hovedscene / C20 

kl. 16.00 - 16.45: Etisk AI – hvordan kan de nordiske lande tage føringen?

Kunstig intelligens er kommet for at blive, om vi kan lide det eller ej. Spørgsmålet er, hvordan vi skal forholde os til det. Hvilke regler skal gælde? Og hvordan kan de nordiske lande vende den nye teknologi til en konkurrencemæssig fordel? Norden har en ambition om at blive verdens førende region inden for etisk AI og ansvarlig brug af data. I denne session ser vi nærmere på de enkelte anbefalinger og diskuterer, hvordan Norden kan blive verdens førende region inden for etisk AI.

Arrangører: Nordisk Ministerråd, Nordic Innovation

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 17.00 - 17.45: Bæredygtig turisme i Norden

Turisme spiller en vigtig rolle for nordiske økonomier og samfund. Vi ønsker en branche i vækst, men samtidig ses et stadig større behov for bæredygtige løsninger. Er AI en del af løsningen?

Arrangør: Nordic Innovation, Nordisk Ministerråd

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 18:00 - 19:00: Regional cooperation, the Nordics and the BENELUX

Where are the countries doing well together? Where can we improve and learn from each other? In the debate, we will take a closer look for instance at cooperation in the field of policing and fighting organized crime in Europe. And we discuss what differences the open borders in the Nordics and the BENELUX make, for example when it comes to living, studying or working in a neighboring country.

Arrangører: Embassy of Belgium to Denmark, Nordic Council of Ministers, Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Denmark, Embassy of Luxembourg to Denmark

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 19.00 - 20.15: Green energy transition: In harmony with Indigenous Peoples

Business meets Indigenous Peoples in this event – literally. The green energy transition is underway in Denmark but also globally. Stine Bosse will guide us through our problem-solving process. We see a growing need for tackling human rights issues in this process. 

Arrangører: CBS, Greenlead, Nordisk Ministerråd, IWGIA

Lokation: C38 - Verdensmålenes Telt

Fredag den 14. juni

kl. 11.00 - 11.45: Find vej til din indre bæredygtighed

Der er mange bud på, hvordan en bæredygtig fremtid skal se ud, men vejen dertil er uklar, og tvivl og dilemmaer kan spænde ben. For hvad er det rigtige for dig? Og hvordan når du hen til din bæredygtige fremtid. Ved at bruge det interaktive dialogspil, Inner Sustainability Game, vil vi udfordre dig og dine venner til at udforske og løse etiske dilemmaer, der kan bringe jer tættere på jeres bæredygtige fremtid.

Lokation: Nordens telt / B12

 

kl. 12.00 - 12.45: Nordiske brintværdikæder. Hvilken rolle skal Danmark spille?

De nordiske lande satser på brint fra vedvarende energi i den grønne omstilling af industrielle processer og maritim transport som energilagring og som eksportvare til vore europæiske naboer. Udviklingen af styrkepositioner og eskalering af lokale værdikæder for brint (Hydrogen Valleys) - fra energiressourcer, processer og infrastruktur til slutforbrug – er nødvendig for at holde vores førerposition samt sikre en hurtig og effektiv dekarbonisering. Hvilken rolle skal Danmark spille?

Arrangører: Nordisk Energiforskning, Nordisk Ministerråd 

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 13.45 - 14.30: Er Norden klar til flere kriser?

Bagtæppet for dette arrangement er alvorligt. For kriserne står i kø. Efter pandemien fulgte flere krige i verden, en migrationsbølge og en række klimarelaterede hændelser. På trods af international deltagelse gennem EU, NATO og nordisk samarbejde foregår meget af sikkerheds- og beredskabsarbejdet på de nationale arenaer. Men er det sådan, vi skal løse kriser, som i sagens natur er grænseoverskridende? 

Arrangør: Nordisk Ministerråd, Nordforsk

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 16.00 - 16.45: Advancing Nordic-North American Collaboration in the Arctic

In this high-level session, we will explore how stronger collaborative efforts between the Nordic Arctic and the North American Arctic can accelerate the development of innovative solutions to complex Arctic issues, promote sustainable development and environmental protection, amplify indigenous voices, build resilience, and contribute to regional stability.

Arrangør: Nordic Council of Ministers, U.S. Embassy to the Kingdom of Denmark, Embassy of Canada to Denmark

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 17.00 - 18.00: Norden byder indenfor

Nordisk Ministerråd byder velkommen til en snak om den nordiske identitet og svarer på spørgsmål om det nordiske samarbejde.

Lokation: Nordens telt / B12

Lørdag den 15. juni

kl. 11.00 - 11.45: Er teknologien ven eller fjende? Ensomme unge i en digital verden

Er teknologi en bro til nye venskaber og fællesskaber for unge, eller bidrager den til isolering, der forstærker ensomhed? I denne debat, som er en del af en bredere Nordisk-Baltisk debatrække om ensomhed, stiller vi skarpt på de unges digitale liv, når nogle af landets fremmeste psykologer og ungdomseksperter diskuterer hvordan vi bør navigere i digitale teknologiers dobbeltsidede natur i kampen mod ensomhed blandt unge. 

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 12.00 - 12.45: Ukraine: Hvad er på spil for miljøet i Ukraine og Norden?

Ruslands angrebskrig har forvoldt enorme skader for Ukraines befolkning, infrastruktur og miljø. Allerede inden krigen havde forbruget af fossile brændstoffer og dårlig vandforvaltning en negativ effekt på miljøet, lokalt og globalt – og i Østersøen. Vi ser på, hvordan Danmarks støtte til forsyningssektoren i Ukraine gavner klimaet og miljøet, og den betydning det har for befolkningen i Ukraine og Danmark. Genopretningen af spildevandsanlægget i Lviv er et af de projekter, som har indflydelse på Bornholm og Danmark: Uden tilstrækkelig håndtering strømmer det ubehandlede spildevand ud i Østersøen.

Arrangører: Nefco, Nordisk Ministerråd 

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 14.00 - 14.45: Flere unge i Norden bør vælge erhvervsuddannelserne til!

Nordisk Råds rapport "Attraktive Erhvervsuddannelser i Norden" præsenterer forslag til nordiske løsninger på den mangel på faglært arbejdskraft, de nordiske lande står over for. Analyser viser, at Norden samlet set kan mangle flere hundredetusinde faglærte om 10-15 år. Fx står Danmark ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Samtidig udfordres de nordiske lande af, at en stor gruppe unge står uden for både arbejdsliv og uddannelse. Hvordan kan nordisk samarbejde bidrage til at fjerne de hindringer, der står i vejen for, at vi kan anvende erhvervskvalifikationer i et andet nordisk land? Og hvordan kan nordisk samarbejde bidrage til at få flere nordiske unge til at vælge en erhvervsuddannelse?

Arrangør: Foreningen Norden, Nordisk Ministerråd 

Lokation: Nordens telt / B12

kl. 15.00 - 15.45: Hvordan anvender vi arbejdskraften i Norden bedst muligt?

Der er store forskelle i beskæftigelsesgrad og arbejdsløshed mellem de nordiske lande. Kunne man besætte stillinger i ét nordisk land med ledig arbejdskraft fra et andet? Norden har haft et fælles arbejdsmarked i 70 år, men kun 1,7 % af befolkningen arbejder i et andet nordisk land end det, de blev født i, og antallet af grænsependlere i Norden er det halve af EU-gennemsnittet. Hvad står i vejen for at de nordiske lande kan udnytte det fulde potentiale i vores fælles arbejdsmarked?

Arrangører: Foreningen Norden, Nordisk Ministerråd 

Lokation: Nordens telt / B12