Karin Rehnqvist

 Karin Rehnqvist

Karin Rehnqvist - foto: Agnes Thor

Photographer
Agnes Thor
Karin Rehnqvist er nominert til Nordisk råds musikkpris 2022 for verket Silent Earth, for kor og orkester (2020).

Motivering

Silent Earth er et overveldende og sterkt oppfordrende verk. Med klimakatastrofen som bakgrunn vokser det fram et musikkdramatisk narrativ som leder lytteren fra is til ild med ubønnhørlig kraft. Rehnqvist viser i verket sin nærmest totale beherskelse av håndverket, og med det greier hun å vise musikkens kapasitet til å samtidig definere tid og rom og gi en emosjonell opplevelse, som enhver står fritt til å tolke.

 

Teksten til Silent Earth er forfattet av Kerstin Perski. Verket er en fellesbestilling av Eduard van Beinum Stichtung og Sveriges Radio, Berwaldhallen.

 

Lenke