Karin Rehnqvist

 Karin Rehnqvist

Karin Rehnqvist - foto: Agnes Thor

Fotograf
Agnes Thor
Karin Rehnqvist är nominerad till Nordiska rådets musikpris 2022 för verket Silent Earth, för kör och orkester (2020).

Motivering

Silent Earth är ett omtumlande och starkt uppfordrande verk. Med klimatkatastrofen som fond växer ett musikdramatiskt narrativ fram som leder lyssnaren från is till eld med en obeveklig kraft. Rehnqvist visar i verket sitt närmast totala behärskande av hantverket, och i det lyckas hon påvisa musikens kapacitet att samtidigt definiera tid och rum och ge en emotionell upplevelse, fri för var och en att tolka.

 

Texten till Silent Earth är författad av Kerstin Perski. Verket är en sambeställning av Eduard van Beinum Stichtung och Sveriges Radio, Berwaldhallen.

 

Länk