Gro Dahle og Svein Nyhus

Gro Dahle och Svein Nyhus
Photographer
Maja Hattvang / Lina Hindrum / Line Fresti
Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.): Ikke! Bildebok, Cappelen Damm, 2022. Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2023.

Motivering

Tiki er ei jente som liker å klatre høyt opp i trær og se ned på bakken, der alt er så lite. Men pappa roper at hun må passe seg, og mamma roper at hun må passe seg.

Etter hvert finner mamma og pappa flere og flere ting som Tiki må passe seg for, og hun krymper og blir mindre og mindre, helt til hun er så liten at hun kan legges i en snøkule. Hun finner en vei ut fra den og klatrer opp i et tre, og lærer dermed mamma og pappa at selv om ting kan være skumle, så går det som oftest bra.

 

I Ikke! tar Gro Dahle og Svein Nyhus for seg begrepet helikopterforeldre.

Historien forteller hvordan foreldres ønske om å beskytte barnet mot alt vondt kan føre til at barnet mister evnen til å ta vare på seg selv.

Denne poetiske teksten er full av rim, fantasifulle bilder og overraskende ord og vendinger.

Når foreldrenes trang til å passe på eskalerer, gjør den naivistiske fortellerstemmen at mørket som ligger under, blir enda sterkere.

Gjentakelser driver teksten fremover og gir den et suggererende preg. Boka skildrer hvordan foreldres beskyttelsestrang kan gjøre at et barn føler seg fanget. Teksten både begynner og slutter i treet, det eneste stedet der Tiki føler seg fri.

 

Illustrasjonene til Svein Nyhus komplimenterer og utvider teksten til Dahle.

Fargebruken er bevisst enkel. Der det røde kan symbolisere det trygge, kan det blå være et symbol på det skumle.

I begynnelsen er nesten hele verden rød, med noen innslag av blått, men utover i boka tar det blå mer og mer over. Til slutt er det ikke bare Tiki som sitter fanget i en snøkule, men alt det trygge er omgitt av det utrygge.

Illustrasjonen er fulle av detaljer og er både viltre og stramme. Formspråket kan gi assosiasjoner til diktaturpropaganda, noe som forsterker «fangenskapet» Tiki føler at hun befinner seg i.

Til slutt klarer Tiki å bryte seg ut av snøkula. Hun sprenger seg vei gjennom det blå og ut i det røde, og til slutt er fargene side om side, akkurat som det trygge og det utrygge er.

 

Gro Dahle (født 1962) debuterte i 1987 med diktsamlingen Audiens, utgitt på Cappelen forlag. I årenes løp har hun skrevet i mange forskjellige sjangre, men mest dikt og bildebøker, og er kjent for sin særegne skrivestil. Ved siden av å skrive har hun holdt kurs i kreativ skriving. Hun har gjennom sin karriere vunnet og blitt nominert til flere priser, og i 2022 ble hun tildelt Brages hederspris.

 

Svein Nyhus (født 1962) har sin utdannelse fra grafisk linje ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Han har siden slutten av 80-tallet jobbet som illustratør, og i 1995 debuterte han som forfatter og illustratør med bildeboka Drømmemaskinen, utgitt på Gyldendal. Siden har han fortsatt å illustrere bl. a bildebøker, der han hele tiden viser en vilje til å eksperimentere med uttrykket. Mange av bildebøkene han har laget, har vært i samarbeid med Gro Dahle.