Andri Snær Magnason

Andri Snær Magnason

Andri Snær Magnason

Photographer
Ari Magg
Andri Snær Magnason: Um tímann og vatnið. Roman. Forlagið, 2019. Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2021.

I denne boka blir en familiesaga om tre generasjoner flettet sammen med en urovekkende vitenskapsroman om verdenen disse menneskene lever i. Boka henter stoff i oldnordiske og indiske myter, deres visdom, deres innbyrdes harmoni og deres innsikter i faren som oppstår når vi ikke respekterer naturens gaver. Den gjennomgår med tydelighet hvordan forskere også har gjort oppmerksom på trusselen som vil følge hvis vi tillater oss å ødelegge jorda. Da ødelegger vi nemlig oss selv, barna og barnebarna våre, historien vår og all kultur. Forfatteren mangler verken fortellerevne eller kjennskap til miljøvitenskap.

Vitenskap og fortellinger om mennesker og følelsene deres bør gå hånd i hånd, selv om folk lenge har oversett denne sannheten. Um tímann og vatnið (Om tiden og vannet, Aschehoug 2020, oversatt av Tone Myklebost og for øvrig oversatt til mer enn 27 språk, inklusive alle de nordiske) er et på én gang personlig og vitenskapelig skrift og forener dermed litteraturens og vitenskapens diskurser.

Siden midten av det 20. århundret har folk i Vesten vært rutinert i å vende det døve øret til når det blir snakk om disse tingene, og si at vitenskap alltid må være upersonlig, og at en personlig tekst er ensbetydende med en uvitenskapelig tekst. Troen på vitenskapens ufeilbarlighet og styrke har lenge blitt satt inn mot det som ble ansett for upålitelige menneskelige følelser og påståtte fantasier. Følelsenes intelligens har blitt sett som motsetning til all logisk tenkning, og subjektive synspunkter har blitt sett ned på fordi man mente at de førte til farlig partiskhet, ledet til fornektelse, avfødte skrekkpropaganda og førte til at diverse livsløgner ble bevart. De seneste tiårenes industri og vitenskap har imidlertid ikke vist seg til gagn for Jorda, og det er stadig illevarslende tegn på himmelen. Av boka Um tímann og vatnið framgår det klart at hvis menneskeheten skal beseire tidens miljøtrusler, må de kreftene som finnes i vår vitenskapelige innsikt og personlige følelser, forenes

Andri Snær Magnasons skrift Um tímann og vatnið handler om vår jord og våre barns og øvrige etterkommeres framtid. Boka er skrevet avbalansert og innsiktsfullt ut fra en dyp forståelse av emnet og en sterk vilje til å gjøre verden bedre enn den er i dag.

Andri Snær Magnason (f. 1973) har utgitt romaner, dikt og skuespill. Det polemiske skriftet Draumalandið, sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð (Drømmeland. Selvhjælpsbog til en ængstelig nation, Tiderne Skifter 2009, oversatt til dansk av Kim Lermbek) slo gjennom på Island, og det ble laget en film etter boka. Boka og filmen førte til skarpe debatter om islandske miljøspørsmål, og Andri Snær Magnason har da også lenge vært en av sin nasjons fremste stridsmenn på dette området. Han har mottatt en lang rekke priser for bøkene sine, blant annet Den islandske litteraturprisen tre ganger. 1999 for Sagan af bláa hnettinum (Historia om den blå planeten, Karviland forlag 2008, oversatt til norsk av Ine Camilla Bjørnsten), 2006 for Draumalandið og 2013 for Tímakistan (”Tidskisten”, ikke oversatt til norsk).

Andri Snær Magnasons bøker er oversatt til mange språk, barneboka Sagan af bláa hnettinum flest ganger av alle.