Andri Snær Magnason

Andri Snær Magnason

Andri Snær Magnason

Photographer
Ari Magg
Andri Snær Magnason: Um tímann og vatnið. Roman. Forlagið, 2019. Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2021.

I denna bok flätas en familjesaga om tre generationer samman med en oroväckande vetenskapsroman om världen som dessa människor lever i. Boken hämtar stoff i fornnordiska och indiska myter, deras visdom, deras inbördes harmoni och deras insikter i den fara som uppstår genom att ringakta naturens gåvor. Det presenteras tydligt hur forskare också har gjort oss uppmärksamma på det hot som följer om vi tillåter oss att ödelägga vår jord. Då föröder vi nämligen oss själva, våra barn och våra barnbarn, vår historia och all kultur. Författaren saknar varken berättarförmåga eller kunskap om miljövetenskap.

Vetenskap och berättelser om människor och deras känslor bör gå hand i hand, även om folk länge har förbisett denna sanning. Um tímann og vatnið (Om tiden och vattnet, Norstedts 2021, översatt av John Swedenmark och i övrigt översatt till mer än 27 språk inklusive alla de nordiska) är en såväl personlig som vetenskaplig skrift och förenar därmed litteraturens och vetenskapens diskurser.

Sedan mitten av 1900-talet har folk i väst blivit rutinerade i att vända dövörat till när det blir tal om dessa saker, och säga att vetenskapen alltid är tvungen att vara opersonlig, och att en personlig text är liktydig med en ovetenskaplig text. Tron på vetenskapens ofelbarhet och styrka har länge ställts som motsats till det som ansetts som opålitliga mänskliga känslor och påstådda fantasier. Emotionell intelligens har betraktats som motsats till allt logiskt tänkande och subjektiva synpunkter har föraktats, för att man ansåg att de ledde till farlig partiskhet och förnekande, framkallade skräckpropaganda och bevarande av diverse livslögner. De senaste årtiondenas industri och vetenskap har emellertid inte visat sig vara till gagn för jorden och det finns ständigt illavarslande tecken på himlen. Av boken Um tímann og vatnið framgår det klart att om mänskligheten ska besegra tidens miljöhot, måste de krafter förenas som finns i vår vetenskapliga insikt och våra personliga känslor.

Andri Snær Magnasons skrift Um tímann og vatnið handlar om vår jord och våra barns och övriga efterkommandes framtid. Boken är skriven balanserat och insiktsfullt utifrån en djup förståelse av ämnet och en stark vilja att göra världen bättre än den är i dag.

Andri Snær Magnason (f. 1973) har publicerat romaner, lyrik och dramatik. Den polemiska skriften Draumalandið, sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð (”Drömland, självhjälpsbok för en rädd nation”,  inte utgiven på svenska) slog igenom på Island och det har gjorts en film utgående från boken. Boken och filmen gav upphov till skarpa debatter om isländska miljöfrågor, och Andri Snær Magnason har också länge varit en av sitt lands främsta förkämpar på detta område. Han har mottagit en lång rad priser för sina böcker, däribland det isländska litteraturpriset tre gånger. 1999 för Sagan af bláa hnettinum (Berättelsen om den blå planeten, Kabusa böcker 2003, översatt av John Swedenmark), 2006 för Draumalandið och 2013 för Tímakistan (”Tidskistan”, inte utgiven på svenska).

Andri Snær Magnasons böcker finns översatta till många språk, barnboken Berättelsen om den blå planeten flest av dem alla.