Grensehinderrådet: Gledelig at Norge åpner grensen for jobbpendlere

26.02.21 | Nyhet
Installation af gadelys
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Norge åpner grensene for jobbpendlere fra Sverige og Finland fra og med 1. mars, oppgir den norske regjeringen i en pressemelding. Beskjeden ses som veldig positiv i det nordiske Grensehinderrådet, som har arbeidet aktivt for å få en løsning på spørsmålet.

Siden 29. januar har nesten alle pendlere som jobber i Norge, men bor i Sverige eller Finland, blitt hindret i å komme til jobben av de strenge norske koronarestriksjonene. Det eneste unntaket har vært pendlere som er norske statsborgere, og de som jobber i en samfunnsviktig funksjon, vare- og godstransport og ansatte i helsevesenet.

Resultatet har vært at tusenvis av pendlere har blitt tvunget til å leve uten lønn og arbeidsledighetstrygd.

Grensehinderrådet, som arbeider for den frie bevegeligheten i hele Norden, har aktivt drevet på for å få en løsning på pendlernes situasjon. Rådet har blant annet sendt alle de nordiske arbeidsmarkedsministrene et brev med en oppfordring om å komme med en løsning snarest.

“Stor lettelse”

Grensehinderrådets finske leder Kimmo Sasi og rådets svenske medlem Sven-Erik Bucht er veldig fornøyde med at partene har blitt enige, og at Norge åpner opp for pendlerne.

– Dette innebærer først og fremst en stor lettelse for alle pendlere i grenseregionene som har levd i uvisshet i en måned. Det viser også at det nordiske samarbeidet gjør nytte og fungerer i krisetider. Landene våre har en genuin vilje til å forsøke å løse problemene som oppstår i kjølvannet av pandemien, og dette gir håp om at også gjenstående hindre for den frie bevegeligheten kan avklares, sier Kimmo Sasi og Sven-Erik Bucht.

“Gledelig beskjed”

Grensehinderrådets norske medlem, Vibeke Hammer Madsen, som har vært spesielt aktiv i kontakten med myndighetene i Norge, er også glad for at problemet er løst.

– Vi har full forståelse for behovet for resolutt handling for å hindre smittespredning, men vi ser samtidig at mange arbeidspendlere i grenseregionene får store problemer. Nå har landene våre blitt enige om en løsning der pendlerne kan komme til jobben under forutsetning av at de tester seg regelmessig, og det er en uhyre gledelig beskjed for alle, sier Vibeke Hammer Madsen.

Hindringer gjenstår

Beskjeden om at Norge åpner for pendlerne, kom etter et møte mellom Norges statsminister Erna Solberg og hennes svenske kollega Stefan Löfven. Kravet er at pendlerne fra Sverige og Finland ved innreise til Norge må vise fram en negativ covid-19-test som er høyst sju dager gammel.

De nordiske grensene er ennå ikke helt åpne for arbeidspendlere. Jobbpendlere fra Danmark får fortsatt ikke dra til jobb i Norge, og også pendlere mot Finland fra Sverige og Norge har innreiseforbud med mindre de har en såkalt nødvendig jobb.

Grensehinderrådet fortsetter å presse på for at også de problemene skal løses.