Utenriksministrene utarbeider en ny sikkerhetspolitisk utredning

30.10.19 | Nyhet
Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands utrikesminister, vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson
Det kommer en ny Stoltenberg-rapport om et fordypet nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Det besluttet de nordiske utenriksministrene onsdag, i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Stockholm.

Sikkerheten i Norden utfordres av helt andre trusler enn for ti år siden – akselererende klimaendringer, cybertrusler og tilbakegang i verden rundt oss for demokrati, seksuelle og reproduktive rettigheter og andre menneskerettigheter.

Støtte fra innbyggerne

Derfor skal det nå gjennomføres en ny sikkerhetspolitisk utredning innenfor rammen for det nordiske samarbeidet.  

– Stoltenberg-rapporten var en suksess, men nå har vi en helt ny situasjon i verden. De gode nyhetene er at innbyggerne i de nordiske landene utviser sterk støtte til et nærmere og bedre sikkerhetspolitisk samarbeid, sier Guðlaugur Þór Þórðarson, utenriksminister på Island.

Satte en ny dagsorden

Stoltenberg-rapporten fra 2009 satte en ny dagsorden for det nordiske samarbeidet og gjorde det mulig å diskutere felles sikkerhetspolitiske spørsmål.

Rapporten ble laget av Norges tidligere forsvars- og utenriksminister Thorvald Stoltenberg, på oppdrag av de nordiske utenriksministrene.

Stoltenberg II

Da de nordiske utenriksministrene møttes i Stockholm onsdag, vedtok de å utarbeide en Stoltenberg-rappor II.

Rapporten skal lages av Björn Bjarnason, tidligere minister på Island.

Han skal levere sine forslag til de nordiske utenriksministrene i midten av 2020.

Viktig for nordisk samarbeid

Flere av Stoltenbergs 13 forslag er gjennomført og anses for å ha hatt stor betydning for samarbeidet mellom de nordiske landene.

– Stoltenberg-rapporten ble veldig vellykket. Den har ført til at vi har samarbeidet mer om øvelser og redningsinnsatser, sier Hans Wallmark, president i Nordisk råd. 

Nordisk råd har i lengre tid etterspurt en ny rapport.  

– Vi håper at den blir neste skritt. Vi har pekt på behovet for samarbeid om sivil sikkerhet og sivilt forsvar, som vareforsyning og bekjemping av skogbranner, sier Hans Wallmark.

Stoltenberg-rapporten inneholdt 13 konkrete forslag:

 • En innsatsenhet for militær og sivil stabilisering
 • Nordisk samarbeid om luftovervåking over Island
 • Et nordisk havovervåkingssystem
 • En maritim innsatsenhet
 • Et satellittsystem for overvåking og kommunikasjon
 • Nordisk samarbeid om arktiske spørsmål
 • Et kompetansenettverk mot digitale angrep
 • En katastrofeenhet
 • Et etterforskningssenter for krigsforbrytelser
 • Samarbeid om utenriksforvaltningen
 • Militært samarbeid om transport, sanitet, utdanning, materiell og øvingsfelt
 • En amfibisk enhet
 • En nordisk solidaritetserklæring
Kontakt