Likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur (LINK)

Avdelingen for likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur har ansvar for koordinering av det nordiske samarbeidet innenfor områdene: Likestilling og LGBTI; Barn og Unge; Internasjonalt samarbeid; Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler, skogbruk og Ny nordisk mat; Kultur, kunst, medier og de nordiske kulturinstitusjonene