Nordens hus er lukket, men vi arbeider fortsatt

12.03.20 | Nyhet
Nordens Hus i København
Fotograf
norden.org
Som en konsekvens av at den danske regjeringen har innført strenge tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset har Nordisk ministerråd, Nordisk råd og Nordisk kulturfond valgt å stenge Nordens hus i København.

I tråd med anbefalingene fra danske helsemyndigheter stenges kontoret i minimum 14 dager. Alle arrangementer i Nordens hus er også avlyst.  Vi har likevel som mål å opprettholde det daglige arbeidet ved at medarbeiderne arbeider hjemmefra. Alle ansatte er mulig å kontakte via telefon eller mail.

De fleste av våre systemer er satt opp slik arbeidsoppgaver kan løses på distanse, men noen oppgaver kan gjerne ta noe lenger tid. Nødvendige møter avholdes fortrinnsvis som videomøter.