Barnomsorg i Finland

Barn leker med lego
Fotograf
Kelly Sikkela / Unsplash
Här kan du läsa om barnomsorgen, eller dagvården, i Finland. Alternativen är kommunal eller privat dagvård och stöd för hemvård.

När föräldrarnas rätt till föräldraledighet har upphört kan föräldrarna välja antingen kommunal dagvård, privat dagvård eller stöd för hemvård av barn. 

I Finland är dagvårdens officiella benämning småbarnspedagogik. Småbarnspedagogik är en del av det finländska utbildningssystemet. Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik även om föräldrarna eller den ena föräldern är hemma. 

Kommunal dagvård

Kommunerna erbjuder dagvård i daghem, gruppfamiljedagvård och familjedagvård för barn i åldern 0–6 år. Ansökan om en kommunal dagvårdsplats ska göras fyra månader innan dagvården inleds. Man kan få en plats inom två veckor om föräldrarna får jobb eller kommer in på en utbildning. Läs mer om småbarnspedagogik på Suomi.fi.

Avgiften för småbarnspedagogik som tas ut för kommunal dagvård beror på familjens inkomster, familjens storlek och hur många timmar i veckan barnet deltar i småbarnspedagogiken. Läs mer om beräkningsgrunderna för avgifterna för småbarnspedagogik på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Privat dagvård

Privat dagvård för barn i åldern 0–6 år tillhandahålls av privata daghem och gruppfamiljedaghem. Ansökan om dagvårdsplats görs direkt på daghemmet i fråga. Du kan också kontakta en privat familjedagvårdare som sköter barnen hemma hos sig eller anställa en barnskötare i ditt eget hem.

Priserna på privat dagvård varierar. Du kan få ekonomiskt stöd för privat dagvård från Folkpensionsanstalten (FPA), vilket innebär att privat dagvård inte nödvändigtvis är mycket dyrare än kommunal dagvård. Om du anställer en barnskötare i ditt hem blir du arbetsgivare och måste ta hand om arbetsgivarens skyldigheter. 

Mer information om privat dagvård får du från din kommun. Mer information om stöd för privat dagvård hittar du på FPA:s webbplats.

Stöd för hemvård

Man har rätt till stöd för hemvård om ett barn under 3 år inte har någon plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. En förälder behöver inte själv ta hand om barnet hemma, utan det kan också vara en utomstående barnskötare. Läs mer om stöd för hemvård på FPA:s webbplats.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.