Gymnasieutbildning

Här hittar du information om ungdomsutbildning och hur du kan bli antagen.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Ansökan till gymnasiet och yrkesutbildning i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Betygsskalorna i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studentbostäder i Finland

Opintotuki Suomessa

Studiestöd i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa

Gymnasium och yrkesutbildning i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Studera i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.