Privatekonomi

Här hittar du information om bank, försäkringar och köp av varor och tjänster.

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa

Skatt när du arbetar i Finland men bor i ett annat nordiskt land

Rajatyöntekijän verotus Suomessa

Beskattning av gränsarbetare i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort och skattedeklaration i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Köp av varor och tjänster i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studentrabatter och studentkårer i Finland

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Beskattning när du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land

Verot Suomessa

Skatt i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.