Privatekonomi

Här hittar du information om bank, försäkringar och köp av varor och tjänster.

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa

Skatt när du arbetar i Finland men bor i ett annat nordiskt land

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Beskattning när du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort och skattedeklaration i Finland

Verot Suomessa

Skatt i Finland

Asunnon verotus Suomessa

Beskattning av bostad i Finland

Vakuutukset Suomessa

Försäkringar i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.