Privatekonomi

Här hittar du information om bank, försäkringar och köp av varor och tjänster.

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Beskattning när du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt för studerande i Finland

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studentrabatter och studentkårer i Finland

Asunnon verotus Suomessa

Beskattning av bostad i Finland

Vakuutukset Suomessa

Försäkringar i Finland

Rajatyöntekijän verotus Suomessa

Beskattning av gränsarbetare i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Köp av varor och tjänster i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.