Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tullbestämmelser i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Resa med hund eller katt till Finland

Asuminen Suomessa

Boende i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Stöd till hjälpmedel och tjänster för personer med funktionsnedsättning i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.