Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Ajoneuvo Suomessa

Fordon i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som åker för att studera i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Asuminen Suomessa

Boende i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Information för funktionshindrade i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som ska flytta till Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tullregler i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.