Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytta till Finland

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Muutto Suomesta ulkomaille

Flytta från Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tullbestämmelser i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Resa med hund eller katt till Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.