Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Information för personer med funktionsnedsättning i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Resa med hund eller katt till Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Studera i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.