Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Information för funktionshindrade i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som ska flytta till Finland

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Asuminen Suomessa

Boende i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som åker för att studera i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.