Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Information för funktionshindrade i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som ska flytta till Finland

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tullregler i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.