Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som åker för att studera i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytta till Finland

Muutto Suomesta ulkomaille

Flytta från Finland

Asuminen Suomessa

Boende i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.