Dödsfall

Här hittar du information om arv, testamente och efterlevandepension.

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Finsk familjepension till efterlevande

Omaisen kuolema Suomessa

En anhörigs död i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.