Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Ajoneuvo Suomessa

Fordon i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Ansökan till gymnasiet och yrkesutbildning i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa

Gymnasium och yrkesutbildning i Finland

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Familjepension till efterlevande i Finland

Esi- ja perusopetus Suomessa

Förskola och grundskola i Finland

Harrastusmahdollisuudet lapsille Suomessa

Fritidsaktiviteter för barn i Finland

Elatusapu ja -tuki Suomessa

Underhållsbidrag och underhållsstöd i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.