Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Omaisen kuolema Suomessa

En anhörigs död i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Köp av varor och tjänster i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Ajokortti Suomessa

Körkort i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som ska flytta till Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.