Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Stöd till hjälpmedel och tjänster för personer med funktionsnedsättning i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Köp av varor och tjänster i Finland

Vakuutukset Suomessa

Försäkringar i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Ajokortti Suomessa

Körkort i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytta till Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.