Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Asunnon verotus Suomessa

Beskattning av bostad i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Omaisen kuolema Suomessa

En anhörigs död i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Information för personer med funktionsnedsättning i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Köp av varor och tjänster i Finland

Ajokortti Suomessa

Körkort i Finland

Asumisen tuet Suomessa

Bostadsbidrag i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.