Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Ajokortti Suomessa

Körkort i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Asumisen tuet Suomessa

Bostadsbidrag i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Ansökan till gymnasiet och yrkesutbildning i Finland

Esi- ja perusopetus Suomessa

Förskola och grundskola i Finland

Harrastusmahdollisuudet lapsille Suomessa

Fritidsaktiviteter för barn i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.