Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Ajokortti Suomessa

Körkort i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som ska flytta till Finland

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Ajoneuvo Suomessa

Fordon i Finland

Asumisen tuet Suomessa

Bostadsbidrag i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.