Företag

Här hittar du information om att etablera och driva näringsverksamhet.

Söka jobb på Åland

Företag i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.