Företag

Här hittar du information om att etablera och driva näringsverksamhet.

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Söka jobb på Åland

Företag i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.