Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Esi- ja perusopetus Suomessa

Förskola och grundskola i Finland

Elatusapu ja -tuki Suomessa

Underhållsbidrag och underhållsstöd i Finland

Suomen lapsilisä

Finskt barnbidrag

Suomen etuudet lapsiperheille

Finsk föräldrapenning

Raskaus ja synnytys Suomessa

Graviditet och förlossning i Finland

Barn leker med lego

Barnomsorg i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.