Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Suomen sairauspäiväraha

Finsk sjukdagpenning

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk sjukpension

Suomen vanhuuseläke

Finsk ålderspension

Suomen eläkejärjestelmä

Det finska pensionssystemet

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Asumisen tuet Suomessa

Bostadsbidrag i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Om du blir sjuk under studietiden i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.