Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Toimeentulotuki Suomessa

Utkomststöd i Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finsk sjukdagpenning

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Läkemedel och läkemedelsersättning i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk sjukpension

Suomen eläkejärjestelmä

Det finska pensionssystemet

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.