Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Finska sociala förmåner

Om du bor permanent i Finland har du normalt rätt till olika förmåner. I vissa fall kan du ha rätt till sociala förmåner även på grund av arbetet.

Suomen sairauspäiväraha

Finsk sjukdagpenning

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rätt till vårdtjänster i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk sjukpension

Suomen vanhuuseläke

Finsk ålderspension

Suomen eläkejärjestelmä

Det finska pensionssystemet

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.