Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Toimeentulotuki Suomessa

Utkomststöd i Finland

Työnhaku ulkomailla

Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeta samtidigt i Finland och ett annat land

Suomen sairauspäiväraha

Finsk sjukdagpenning

Suomen lapsilisä

Finskt barnbidrag

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.