Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Työnhaku ulkomailla

Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning

Toimeentulotuki Suomessa

Utkomststöd i Finland

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finska arbetslöshetsförmåner

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn

Social trygghet när du börjar arbeta i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeta samtidigt i Finland och ett annat land

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Läkemedel och läkemedelsersättning i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.