Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Betygsskalorna i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Ansökan till högre utbildning i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa

Akademiskt erkännande av utländska examina i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studentbostäder i Finland

Opintotuki Suomessa

Studiestöd i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.