Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt för studerande i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som åker för att studera i Finland

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studentrabatter och studentkårer i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Betygsskalorna i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Ansökan till högre utbildning i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Om du blir sjuk under studietiden i Finland

Opintotuki Suomessa

Studiestöd i Finland

Korkea-asteen koulutus Suomessa

Högre utbildning i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.