Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskare och stipendiater i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som åker för att studera i Finland

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studentrabatter och studentkårer i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Betygsskalorna i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Ansökan till högre utbildning i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa

Akademiskt erkännande av utländska examina i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Om du blir sjuk under studietiden i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.