Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Eläkkeiden verotus

Beskattning av pensioner i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk sjukpension

Suomen vanhuuseläke

Finsk ålderspension

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Familjepension till efterlevande i Finland

Suomen eläkejärjestelmä

Det finska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.