Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk sjukpension

Suomen vanhuuseläke

Finsk ålderspension

Suomen eläkejärjestelmä

Det finska pensionssystemet

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Familjepension till efterlevande i Finland

Eläkkeiden verotus

Beskattning av pensioner i Finland

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.