Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk sjukpension

Suomen eläkejärjestelmä

Det finska pensionssystemet

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Finsk familjepension till efterlevande

Suomen vanhuuseläke

Finsk ålderspension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.