Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Familjepension till efterlevande i Finland

Ikäihmisille Suomessa

Äldre i Finland

Eläkkeiden verotus

Beskattning av pensioner i Finland

Suomen eläkejärjestelmä

Det finska pensionssystemet

Suomen vanhuuseläke

Finsk ålderspension

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk sjukpension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.