Bostad

Här hittar du information om att finna bostad och bostadsbidrag.

Kansalaisuus Suomessa

Finskt medborgarskap

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Asuminen Suomessa

Boende i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studentbostäder i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Asumisen tuet Suomessa

Bostadsbidrag i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.